Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

INTRODUCTIE

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden voor Yourmotorstore (websitedomeinen). Wij zijn een VOF-bedrijf, geregistreerd in Nederland. 

Uw gebruik op Yourmotorstore is onderhevig aan deze algemene voorwaarden en door gebruik te maken van Yourmotorstore gaat u ermee akkoord dat u eraan gebonden bent. Naast deze algemene voorwaarden zijn de volgende aanvullende voorwaarden ook van toepassing op uw gebruik van Yourmotorstore en de bijbehorende functies:

onze websitevoorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop van producten die op deze site worden aangeboden;
ons privacybeleid en ons cookiebeleid die van toepassing zijn op het gebruik van uw persoonlijke informatie die is ingediend bij of via YourMotorstore.
We behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen door deze in Yourmotorstore te wijzigen. Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2017

TOEGANG TOT YOURSPORTSTORE

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw apparatuur (computer, laptop, netbook, tablet of ander mobiel apparaat) voldoet aan alle noodzakelijke technische specificaties om u toegang te geven tot uw motorwinkel en deze te gebruiken en compatibel is met Yourmotorstore.

We kunnen van tijd tot tijd de toegang tot bepaalde functies, onderdelen of inhoud van Yourmotorstore of de gehele Site beperken voor gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd. U moet ervoor zorgen dat de registratiegegevens die u verstrekt juist zijn. Als u een inlog-ID (zoals een gebruikersnaam en wachtwoord of een andere id) kiest of ontvangt, als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet aan iemand anders laten zien. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw inlog-ID en moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeoorloofd gebruik of andere inbreuk op de beveiliging waarvan u op de hoogte bent. Wij behouden ons het recht voor om elke inlog-ID op elk moment uit te schakelen als u van mening bent dat u niet hebt voldaan aan de bepalingen van deze algemene voorwaarden of als details die u verstrekt om u te registreren als gebruiker bewijzen om vals te zijn.

We kunnen de continue, ononderbroken of foutloze werking van Yourmotorstore niet garanderen. Het kan voorkomen dat bepaalde functies, onderdelen of inhoud van Yourmotorstore of de gehele Site niet beschikbaar zijn (gepland of niet gepland) of door ons worden gewijzigd, opgeschort of ingetrokken, naar eigen goeddunken, zonder kennisgeving aan u. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige onbeschikbaarheid, wijziging, opschorting of intrekking van Yourmotorstore, of enige functies, onderdelen of inhoud van Yourmotorstore.

WAT JE MOET DOEN

U mag Yourmotorstore alleen voor niet-commercieel gebruik gebruiken en alleen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. U kunt inhoud van Yourmotorstore op een computerscherm ophalen en weergeven, individuele pagina's afdrukken en kopiëren en, behoudens het volgende gedeelte, dergelijke pagina's in elektronische vorm opslaan. Aanvullende voorwaarden kunnen ook van toepassing zijn op bepaalde functies, onderdelen of inhoud van Yourmotorstore en, waar ze van toepassing zijn, worden op het scherm weergegeven of zijn toegankelijk via een link.

WAT JE NIET TOESTAAT

Behalve voor zover uitdrukkelijk uiteengezet in deze algemene voorwaarden, is het u niet toegestaan ​​om:

inhoud 'shrape' of winkelinhoud van Yourmotorstore op een server of ander opslagapparaat dat is aangesloten op een netwerk of maak een elektronische database door systematisch alle inhoud van Yourmotorstore te downloaden en op te slaan;
het verwijderen of wijzigen van inhoud van Yourmotorstore of proberen de beveiliging te omzeilen of de goede werking van Yourmotorstore of de servers waarop deze wordt gehost, te belemmeren; of
koppelingen naar Yourmotorstore maken vanaf een andere website, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, hoewel u een link kunt plaatsen vanaf een website die door u wordt beheerd, op voorwaarde dat de link niet misleidend of misleidend is en de bestemming correct aangeeft, betekent dit niet dat wij u onderschrijven, uw website, of alle producten of services die u aanbiedt, u linkt naar (en frames niet of repliceert) de startpagina van Yourmotorstore en de gelinkte website bevat geen inhoud die onwettig, bedreigend, beledigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen is , vulgair, onfatsoenlijk, beledigend of die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een derde partij.
U mag Yourmotorstore en alles wat beschikbaar is bij Yourmotorstore alleen gebruiken voor legale doeleinden (voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving), op een verantwoorde manier en niet op een manier die onze naam, reputatie of die van een van onze gelieerde ondernemingen zou kunnen schaden.

Alle rechten die u onder deze algemene voorwaarden zijn verleend, worden onmiddellijk beëindigd in het geval u een van deze rechten schendt.

INHOUD

We kunnen het formaat en de inhoud van Yourmotorstore van tijd tot tijd wijzigen. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van Yourmotorstore op een 'zoals het is' en 'zoals beschikbaar' basis en op uw eigen risico is.

Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat alle informatie in Yourmotorstore (anders dan door gebruikers gegenereerde inhoud) correct is, is het niet

GEBRUIKERSINHOUD

Uw motorwinkel kan u van tijd tot tijd toestaan ​​door gebruikers gegenereerde inhoud te uploaden en kan u ook toestaan ​​om die inhoud te communiceren, hetzij naar geselecteerde ontvangers of in openbare ruimtes, zoals commentaarpagina's, chatrooms, prikborden en / of nieuws groepen (gezamenlijk Gebruikersinhoudsgebieden). We hebben geen controle over het materiaal dat wordt voorgelegd aan gebruikersinhoudsgebieden (gezamenlijk gebruikersinzendingen), en ook worden gebruikersinhoudsgebieden niet actief gemodereerd. U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud van uw Gebruikersinzendingen zoals door u ingediend en erkent dat alle Gebruikersinzendingen de mening van hun respectieve auteurs uitdrukken en niet onze standpunten.

Als u deelneemt aan Gebruikersinhoudsgebieden, moet u:

alle gebruikersinzendingen relevant houden voor het doelgebied van de gebruikersinhoud en de aard van elk onderwerp;
geen Gebruikersinzending indienen die onwettig, bedreigend, beledigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen, vulgair, onfatsoenlijk, aanstootgevend is of inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een derde partij;
geen Gebruikersinzending in te dienen die virussen en / of andere code bevat die verontreinigende of destructieve elementen bevat;
geen Gebruikersverzending indienen die enige vorm van reclame bevat; en
geen nabootsing vormen van, of een verkeerde voorstelling geven van, een band met een persoon of entiteit.
U stemt ermee in dat u ons en onze gelieerde ondernemingen een eeuwigdurend, onherroepelijk, wereldwijd, niet-exclusief, royaltyvrij en volledig sublicentiabel recht en licentie geeft om te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, door het indienen van een Gebruikersinzending. , maak afgeleide werken van, deel, toon en toon dergelijke Gebruikersinzending (geheel of gedeeltelijk) en / of om het in andere werken op te nemen in welke vorm, media of technologie dan ook, en je ziet af van morele rechten die je hebt in, of om worden geïdentificeerd als de auteur van dergelijke Gebruikersinzending.

U stemt ermee in dat we Gebruikersverzending ook kunnen doorgeven aan derden voor productcontroledoeleinden.

Hoewel we Gebruikersinzendingen niet vooraf screenen, behouden we ons het recht voor om naar eigen goeddunken door ons ingediende Gebruikersinzendingen te verwijderen, te bewerken of aan te passen en / of een onderwerp te sluiten, op elk moment zonder kennisgeving aan u.

Klachten over de inhoud van een inzending van een gebruiker moeten worden gestuurd naar @ Yourmotorstore en moeten details bevatten over de specifieke gebruikersinzending die aanleiding heeft gegeven tot de klacht.

EXTERNE LINKS

Yourmotorstore kan van tijd tot tijd links naar externe sites bevatten, waaronder links naar aanbiedingen en promoties van derden. We nemen deze op om u toegang te geven tot informatie, producten of diensten die u nuttig of interessant vindt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of voor iets dat door hen wordt aangeboden en garanderen niet dat ze continu beschikbaar zullen zijn. Het feit dat we koppelingen naar dergelijke externe sites bevatten, betekent niet dat deze worden goedgekeurd of geassocieerd met hun exploitanten of promotors.

ALGEMEEN

Niets in deze algemene voorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid jegens u uit voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of enige andere aansprakelijkheid die, naar Nederlands recht, niet beperkt of uitgesloten is.

Met inachtneming hiervan bent u, als u een consument bent en geen zakelijke gebruiker, in geen geval aansprakelijk voor zakelijke verliezen, en als u een zakelijke gebruiker bent, zullen we in geen geval aansprakelijk zijn voor u voor indirecte of gevolgschade, of voor enig verlies van winst, inkomsten, contracten, gegevens, goodwill of andere soortgelijke verliezen, en enige aansprakelijkheid die wij hebben voor verliezen die u lijdt, is strikt beperkt tot verliezen die redelijkerwijs te voorzien waren.

CONTACT MET ONS OP

Heeft u vragen over deze algemene voorwaarden, een bestelling die u hebt geplaatst of in het algemeen de contactpagina bestelt?